به مرکز منابع چند‌فرهنگی بهداشت روانی خوش آمدید!
در این ویدئو، دکتر شکیب نصرالله اطلاعاتی را درباره‌ی منابع و ابزار‌های موجود در وبسایت منابع چند‌فرهنگی بهداشت روانی ارائه می‌کند.

Welcome to the Multicultural Mental Health Resource Centre
In this video, psychologist Dr. Shakib Nasurllah provides information on resources and tools available on the Multicultural Mental Health Resource Centre website.